دوره آموزشی روشن نشدن ماشین

پنج ساعت آموزش فشرده + یک ماه پشتیبانی آنلاین

درسهای دوره اطلاعات بیشتر خرید

 

تعمیرکار دینام و استارت

آموزش باتریسازی و تعمیرات دینام و استارت

درسهای دوره اطلاعات بیشتر خرید