دوره آموزشی روشن نشدن ماشین

پنج ساعت آموزش فشرده + یک ماه پشتیبانی آنلاین

 

دوره آموزشی باتریسازی و تعمیرات دینام

آموزش صفرتاصد تئوری و عملی

 

دوره آموزشی مقدمات برق خودرو

ورود به دنیای برق خودرو