دوره آموزشی روشن نشدن ماشین

پنج ساعت آموزش فشرده + یک ماه پشتیبانی آنلاین

مشاهده دوره اطلاعات بیشتر ثبت نام

 

تعمیرکار دینام و استارت

آموزش باتریسازی و تعمیرات دینام و استارت

مشاهده دوره اطلاعات بیشتر ثبت نام

پکیج آموزش فنی خودرو

مکانیک خودت باش!

مشاهده دوره اطلاعات بیشتر ثبت نام