کتاب

96,000 تومان

کتاب تنظیم موتور اثر مهندس داریوش روشنی چاپ اول 1395 انتشارات آرنا

50,000 تومان

سرویس و نگهداری خودرو مجموعه بازدیدها و سرویسهای دوره ای است که در دوره های زمانی مشخص روی خودرو انجام می‌شود و باعث افزایش عمر مفید خودرو میگردد. سرویس و نگهداری، موجب افزایش عمر مفید خودرو  و پیشگیری از عیوب پرهزینه می‌گردد. آرامش خاطر در رانندگی و لذت رانندگی از مزایای دیگر سرویس و نگهداری [...]