-64%
89,000 تومان

دسته بندی شده، تفکیک شده، با کیفیت، پی دی اف در این پکیج، نقشه های الکتریکی خودروهای مختلف دسته بندی شده و نقشه های هر خودرو بر اساس مدارات مختلف تفکیک شده است. دیگر نیاز نیست برای یافتن نقشه مدارهای الکتریکی خودرو، اینترنت را زیر و رو کنید. نقشه های مدارات الکتریکی خودروهای ایرانی و [...]

18,000 تومان

جزوه سرویس و نگهداری خودرو دانلود جزوه سرویس و نگهداری خودرو تالیف داریوش روشنی حاوي دانش مورد نیاز دوره سرویس و نگهداری خودروهای امروزی که در نه فصل تنظیم شده است. در این جزوه موارد زیر آمده است: ایمنی و بهداشت حرفه ای، جدول بندی و کدبندی سرویس، سیستم روغنکاری، سیستم جرقه، سیستم خنک کاری، [...]

30,000 تومان

دانلود کتاب سرویس و نگهداری خودرو pdf دانلود کتاب سرویس و نگهداری خودرو به صورت pdf از این صفحه قابل تهیه است. این کتاب الکترونیکی در فرمت pdf و به صورت دانلودی در اختیار شما قرار میگیرد. محتوای این کتاب الکترونیکی دقیقاً منطبق بر نسخه فیزیکی کتاب سرویس و نگهداری خودرو است. فهرست کتاب سرویس [...]