-70%
-100%
تومان

جزوه سرویس و نگهداری خودرو دانلود جزوه سرویس و نگهداری خودرو تالیف داریوش روشنی حاوي دانش مورد نیاز دوره سرویس و نگهداری خودروهای امروزی که در نه فصل تنظیم شده است. در این جزوه موارد زیر آمده است: ایمنی و بهداشت حرفه ای، جدول بندی و کدبندی سرویس، سیستم روغنکاری، سیستم جرقه، سیستم خنک کاری، [...]

50,000 تومان

دانلود کتاب سرویس و نگهداری خودرو pdf