دوره آموزشی روشن نشدن ماشین
قیمت دوره: ۹۸٠/٠٠٠ تومان 
 تخفیف ویژه؛ ۷۹٠/٠٠٠ تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

مقدمات برق خودرو

مفاهیم پایه، مهارتهای پایه

قیمت دوره: ۹۸٠/٠٠٠ تومان 

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی سیمکشی برق خودرو

هزینه اصلی دوره: ۵/٠٠٠/٠٠٠ تومان 

  تخفیف ویژه؛ ۲/۵٠٠/٠٠٠ تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

تعمیرکار دینام و استارت
کسب درآمد آسان از برق خودرو
هزینه اصلی دوره: ۵/٠٠٠/٠٠٠ تومان 

  تخفیف ویژه؛ ۲/۵٠٠/٠٠٠ تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

نقشه‌خوانی برق خودرو
افزایش درآمد، عیب‌یابی حرفه‌ای

قیمت دوره؛۶۲٠/٠٠٠ تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

تنظیم موتور و کار با دستگاه دیاگ
صفر تا صد تنظیم موتور (تئوری و عملی)
قیمت دوره: ۶/۸٠٠/٠٠٠ تومان   

تخفیف ویژه؛ ۳/۶٠٠/٠٠٠ تومان 

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر