دوره آموزشی روشن نشدن ماشین
۵ ساعت آموزش کاربردی برای علاقمندان برق خودرو
هزینه اصلی دوره: ۹۷۸/٠٠٠ تومان   

در حال حاضر، فقط  ۴۹٠ تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

مقدمات برق خودرو

مفاهیم پایه، مهارتهای پایه

 

هزینه دوره: 330 تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی سیمکشی برق خودرو
صفر تا صد سیمکشی برق خودرو

هزینه اصلی دوره: ۳/۶٠٠/٠٠٠ تومان 

در حال حاضر :۱/۸٠٠/٠٠٠ تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

تعمیرکار دینام و استارت
کسب درآمد آسان از برق خودرو
هزینه اصلی دوره: ۲/۵٠٠/٠٠٠ تومان 

در حال حاضر: ۱/۲۵٠/٠٠٠ تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

نقشه‌خوانی برق خودرو
افزایش درآمد، عیب‌یابی حرفه‌ای
هزینه اصلی دوره: ۷۹٠/٠٠٠ تومان   

در حال حاضر ۴۲٠/٠٠٠ تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر

تنظیم موتور و کار با دستگاه دیاگ
صفر تا صد تنظیم موتور (تئوری و عملی)
هزینه اصلی دوره: ۴/٠٠٠/٠٠٠ تومان   

در حال حاضر: ۱/۸۵٠/٠٠٠ تومان

افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر