برای مشاهده قسمت دوم و سوم قطعه شناسی موتور تیبا، بعلاوه آموزشهای کاربردی فنی خودرو، لینک زیر را کلیک کنید:

پیکج آموزش فنی خودرو

 

اطلاعات کامل تعمیر موتورهای بنزینی شامل مکانیک موتور و سیستمهای انژکتوری در کتاب تون آپ گرد آمده است، برای آشنائی بیشتر با مباحث این کتاب لینک زیر را کلیک کنید.

آشنائی با کتاب تون آپ

آشنائی با کتاب تون آپ