در ویدئو زیر، روشهای عیب‌یابی دینام روی خودرو را آموزش داده ام