-70%
2,590,000 تومان

دستگاه تست آفتامات و دیود برای عسیب یابی انواع آفتامات و دیود دینام خودروهای ایرانی و خارجی استفاده میشود روش تست آفتامات و دیود اغلب تعمیرکاران برق خودرو از روشهای تجربی مانند علائم روی خودرو برای تست آفتامات استفاده میکنند تست دیود نیز معمولا به کمک مولتیمتر انجام میشود اما این روشها دقیق نیستند و [...]

980,000 تومان

سرفصلهای دوره 1- آشنائی با مفاهیم اولیه برق خودرو (شدت جریان، ولتاژ و مقاومت الکتریکی)2-قانون اهم (ارتباط بین سه کمیت ولتاژ، شدت جریان و مقاومت الکتریکی)3-محاسبات مدارهای ساده الکتریکی4-مدار5-لحیم کاری6-کار با مولتیمتر7- کاربردهای مولتیمتر8-آشنائی با اجزای مدارهای الکتریکی خودرو9-تئوری رله10- نصب رله