ویدئو زیر قسمت اول از دوره قطعه شناسی و دمونتاژ موتور تیبا است.

اطلاعات کامل تعمیر موتورهای بنزینی شامل مکانیک موتور و سیستمهای انژکتوری در کتاب تون آپ گرد آمده است، برای آشنائی بیشتر با مباحث این کتاب لینک زیر را کلیک کنید.

 

 

 

آشنائی با کتاب تون آپ