برای مشاهده قسمت دوم و سوم قطعه شناسی موتور تیبا، بعلاوه آموزشهای کاربردی فنی خودرو، لینک زیر را کلیک کنید:

پیکج آموزش فنی خودرو

 

اطلاعات کامل تعمیر موتورهای بنزینی شامل مکانیک موتور و سیستمهای انژکتوری در کتاب تون آپ گرد آمده است، برای آشنائی بیشتر با مباحث این کتاب لینک زیر را کلیک کنید.

 

آشنائی با کتاب تون آپ